Tapu süreçlerinde yeni güvenlik tedbiri

Tapu bilgilerinde kısmi kimliksizleştirme yahut maskeleme tedbirleri uygulanacağı açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, “Tapu ve Kadastro Datalarının İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak Süreçler Hakkında Yönetmelik” bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe nazaran, Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemindeki (TAKPAS) bilgiler, taşınmazın gerçek ve hukukî bireyle ilişkilendirilmesi ve üzerindeki hakların gösterilmesine ait bilgileri içeriyor.

TAKPAS’tan faydalanan kişi yahut kurumların (alıcı) bilgi talebi oluşturması ve sorgulama yapabilmesi için Genel Müdürlük ile protokol yapması yahut elektronik kabul beyanı mecburî olacak. Zarurî haller yahut protokolde belirtilen özel haller dışında inançlı ve kesintisiz bir hizmet sunulması temel kabul edilecek.

Genel Müdürlük tarafından merkezi bilgi tabanında tutulan bilgiler, alıcı ile sırf çevrimiçi olarak paylaşılacak. Paylaşılacak bilgiler, alıcının bilgi kullanım emeli ve yasal desteği göz önünde bulundurularak belirlenecek.

Alıcı, Genel Müdürlük ile imzalanan protokol uyarınca sürece mevzu şahısların bilgilerini alabilecek. Kelam konusu bireylerin bilgileri, kullanım emeli tanımlanmış faaliyetin yerine getirilmesi dışında diğer hiçbir maksatla kullanılmayacak.

Kadastro bilgileri için arşiv onaylı olması kaydıyla Genel Müdürlük merkezi data tabanından elde edilen datalar aksi ispatlanıncaya kadar geçerli olacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, data erişim talebi kapsamında elde edilen bilginin yetkisiz bireylerin eline geçmesi halinde kime ilişkin olduğunun tespit edilmesini zorlaştıracak biçimde, bilgiler üzerinde kısmi kimliksizleştirme yahut maskeleme önlemlerini uygulayacak.

Bilgi sisteminden faydalan kişi ve kurumlar yani alıcıların, dataların çıktılarında alıcı ismi, varsa alt kullanıcı ismi, tarih ve saat bilgisi yer alacak.

Alıcı, aldığı dataların kapalılığını sağlamakla yükümlü olacak. Bu bilgilerin hukuka karşıt olarak işlenmesi ve erişilmesini önlemek ve korumasını sağlamak hedefiyle her türlü idari ve teknik önlemleri alacak.

VERİLERE ERİŞİM İÇİN PROTOKOL

TAKPAS’ta kurum ve bireylerin almaya yetkili olduğu bilgiler paylaşılacak. Kurumlar ve şahıslarla yetkisi dahilinde olmayan bilgilerin paylaşılması engellenecek.

Mahkemeler, Cumhuriyet savcılıkları, icra ve iflas müdürlükleri ile kamu kurum ve kuruluşların, vazifeleriyle ilgili taşınmaz datalarına erişimi protokol düzenlenerek belirlenebilecek.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile taşınmaza ait mevzularda faaliyet gösteren hukuksal bireyler kendi işleriyle sonlu olmak üzere düzenlenecek protokol kapsamında gerekli bilgilere erişebilecek.

Taşınmaz malikleri ile taşınmaz üzerinde hak sahibi olanlar, taşınmazları hakkında elektronik kabul beyanına ait bilgileri edinebilecek. Taşınmazın tanımlayıcı bilgileri ile taşınmaza yönelik hak ve kısıtlamalar herkes tarafından elektronik kabul beyanı ile sorgulanabilecek.

ELEKTRONİK ORTAMDA FİZİKİ DOKÜMAN ÜRETİLMEYECEK

Tapu siciline yönelik her türlü tescil, şerh, beyan, terkin taleplerinde, TAKPAS’tan erişilen taşınmaz ada, parsel ve varsa bağımsız kısım bilgilerinin yanında, gerçek bireylerde kimlik numarası/yabancı kimlik numarası, isim, soyad, baba ismi üzere kimlik bilgileri, hükmî bireylerde ise MERSİS numarası/vergi numarası ile hukukî kişi tanımlayıcı bilgisinin de protokol yapılan kurumlarca taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğüne sunulması gerekli olacak. Aksi halde kelam konusu talepler reddedilecek.

Elektronik ortamda yapılan süreçlere ait fiziki evrak üretilmeyecek.

TAKPAS’tan yararlanmak isteyen kişi ve kurumlar, Genel Müdürlüğe yazılı olarak yahut elektronik ortamda talepte bulunacak.

Genel Müdürlükçe protokol yapılan, sistemden yararlanmak isteyen gerçek bireyler de kimlik numarası/yabancı kimlik numarası, hükmî bireyler ise vergi kimlik numarası/MERSİS numarası ile sorgulama yapabilecek.

Mevzuattan kaynaklanan misyonlarını yerine getirmek maksadı ile taşınmaz tanımlayıcı bilgileri ile tekil taşınmaz ve mülkiyet sorgulaması yapması gereken kurumların talepleri Genel Müdürlük Data Paylaşımı Üst Komitesince karara bağlanacak.

Tapu tahrir defterlerine ilişkin kayıtlar elektronik ortamda TAKPAS üzerinden protokol düzenlenen alıcı ile paylaşılabilecek.

Yabancı asıllı şahısların ve yabancı sermayeli şirketlerin bilgilerinin paylaşılmasında bu Yönetmelikte belirlenen yöntem ve asıllar geçerli olacak. Yabancı asıllı bireylere ait sorgulama kriterleri protokollerde ayrıyeten belirlenebilecek.

VERİ GÜVENLİĞİNE AİT HÜKÜMLER

Teknik ve idari önlemlerin alınmasında, Şahsî Dataları Muhafaza Kurumunca hazırlanan Şahsî Data Güvenliği Rehberi temel alınacak.

Genel Müdürlük, ferdî dataların hukuka alışılmamış olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ile korumasını sağlamak gayesiyle her türlü idari ve teknik güvenlik önlemlerini alacak, kurum ve kişi kullanıcılarının da bu önlemleri almasını takip edecek ve denetleyecek.​​​​​

Yorum yapın

şişli escort
bursa escort kocaeli escort izmit escort escort bursa ankara escort pendik escort tuzla escort
istanbul escort bağcılar escort bahçelievler escort bursa escort bursa merkez escort bursa ucuz escort
izmit escort kocaeli escort
bursa escort görükle escort
görükle escort bursa escort bayan bursa merkez escort bursa sınırsız escort bursa otele gelen escort
şişli escort mecidiyeköy escort istanbul travesti escort
şişli bayan escort mecidiyeköy escort gorukle escort bursa escort altıparmak escort
bursa escort
escort ankara
bursa escort bursa escort bayan bursa escort görükle escort bursa escort bayan bursa ucuz escort beşiktaş escort halkalı escort bakırköy escort